2011 Mládí a Bohuslav Martinů Zlaté pásmo - tanec Pavel Czikrai - za pedagogické vedení žáka
       
2002 Čestné uznání za činnost pro město
  Čestné uznání výtvarný obor Mgr. Olga Hlávková - za vynikající pedagogickou činnost
       
1999 Čestné uznání   Jana Czikraiová - za úspěšnou práci v oblasti školství
       
1999 Čestné uznání za významný přínos v kluturní osvětě města
       
1992 Ocenění ředitelky školy Jany Czikraiové medailí J. A. Komenského