2017

Krajské kolo - ve hře na klavír

3. místo

Lenka Šestáková

   

3. místo

Rostislav Nachtman

 

Krajské kolo ve hře na kytaru

1. místo

Adam Štýs

 

 

2. místo

Bořivoj Nachtman

 

 

3. místo

Antonín Mička

2012 Krajské kolo národní soutěže ZUŠ - tanec Diplom Za výtvarné pojetí Nic nedbám
    Diplom Za dívčí projev a prožitek tématu Žežulka
    Diplom Za vtipné ztvárnění Kohoutka a Slepičky Karneval zvířat
  Okresní kolo národní soutěže ZUŠ - tanec 1. místo Nic nedbám
    1. místo Žežulka
    1. místo Et Misericordia Eius
    1. místo Již je čas na podzimku
    1. místo Karneval zvířat
  Krajské kolo národní soutěže ZUŠ - kom. zpěv 2. místo Kateřina Walterová, Anna Poláková
  Krajské kolo národní soutěže ZUŠ - dech. nást. 3. místo Pavlína Kavalíková
    3. místo Kateřina Trhoňová
    3. místo Tomáš Závora
2011 Okresní kolo národní soutěže ZUŠ - klavír 1. místo Kateřina Walterová
    1. místo Vladimír Slušný
    1. místo Eliška Králová
    1. místo Tereza Pučelíková
  Okresní kolo národní soutěže ZUŠ 1. místo - violoncello Tereza Hýblová
    1. místo - housle Lenka Hanzlová
    2. místo - housle Jitka Hojná
  Krajské kolo národní soutěže ZUŠ - klavír čestné uznání Eliška Králová
    čestné uznání Vladimír Slušný
  Mládí a Bohuslav Martinů - sout. přehlídka Zlaté pásmo - tanec Vojtěch Hýbl
    Stříbrné pásmo - tanec Ludmila Jará
    Bronzové pásmo - zpěv Kateřina Walterová
  Ústřední kolo výtvarné přehlídky ZUŠ "Cesta k portrétu"  
  Soutěžní tan. přehlídka skladba: "Et Misericordia eius" - oceněno za zpracování vážného tématu
       
       
2010 Výtvarná soutěž "Hudba a já" 1. místo Michaela Suchá
    1. místo Pavlína Adášková
    2. místo P. Adášková + A. Špalková
    3. místo Vojtěch Hýbl
    3. místo Barbora Winterová
  Krajské kolo - Komorní hra s převahou dech. nástrojů 3. místo (trio příčných fléten) Anna Kutová, Pavel Chytrý, Tomáš Závora
  Krajské kolo - Komorní hra s převahou smyč. nástrojů 3. místo (klavírní trio) Barbora Jará, Ludmila Jará, Kateřina Walterová
       
2009 Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na dech. nástroje 2. místo Tomáš Závora
    3. místo Iva Kubová
  Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na dech. nástroje čestné uznání Matěj Kotrba
  Krajská přehlídka tan. oborů ZUŠ Stř. kraje Zvláštní ocenění skladeb " Jedna, dvě", "Pieroti",  "Cestou z trhu"
       
2008 Krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře na kytaru 3. místo J. Černík + J. Fousek
  Ústřední kolo výtvarné přehlídky ZUŠ   "Hrady"
       
2006 Krajské kolo soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu 2. místo Kateřina Walterová
  Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na dech. nástroje 3. místo Tomáš Závora
  Krajská přehlídka tan. oborů ZUŠ Zvláštní ocenění skladby " Ranoša"
       
2005 Krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře na kytaru 2. místo Jaroslav Fousek
    2. místo J. Fousek + J. Černík
  Ústřední kolo výtvarné přehlídky ZUŠ "Sochy", "Vincent van Gogh", "Papír"
  Celostátní výt. soutěž "Itálie očima dětí" Cena Italie 2005 Martin Kozel
      Barbora Winterová
       
2003 Krajské kolo soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu 1. místo Jan Čančík
    1. místo Eliška Palánová
    1. místo Pavel Jansa
    2. místo Jiří Kuba
    3. místo Jana Tomíčková
    3. místo Daniela Plicková
  Krajská přehlídka tan. oborů ZUŠ Zvláštní ocenění skladby " Pásla ovčičky"
       
2002 Krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře na kytaru 3. místo Jaroslav Fousek
  Ústřední kolo výtvarné soutěže    
       
2000 Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře dětských souborů 2. místo  
       
1999 Krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře na kytaru 3. místo Tomáš Šnýdr
       
1998 Výtvarná soutěž "Za památkami rodu Šporků" 1. místo Lucie Pěknicová
    2. místo Dity Frydrychová
    zvláštní cena soubor keramiky
1996 Výtvarná soutěž "Střádanka 100x jinak" 1. místo 5 ocenění
    2. místo 4 ocenění
    3. místo 3 ocenění
       
1995 Krajské kolo soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu 3. místo Jitka Paťhová
    3. místo Jana Vraníková
    3. místo Kateřina Krbečková
  Výtvarná soutěž "Evropa ve škole" 1. místo Jiří Kuba
    3. místo Marie Ťupová
1994 Výtvarná soutěž "O nejkrásnější kraslici" 2. místo Lucie Miškovská
    3. místo Hana Mašková
  Výt a liter. soutěž "Evropa ve škole" 2. místo výtvarný obor
    2. místo literárně dramatický obor
    1. místo Anna Hrnečková
  Celostátní přehlídka tan. oborů   "Cikánský tanec"
       
1993 Krajské kolo soutěže pěveckých sborů 2x 3. místo