Úspěchy žáků v  soutěžích ZUŠ vyhlašovaných MŠMT 2014/2015

Okresní kolo 17. února 2015 - Hra na dechové nástroje - ZUŠ Benátky n. J.

Barbora Vodhanelová

1. místo - příčná flétna  

Markéta Šepsová 

1. místo - zobc. flétna

Anna Vitoušková

2. místo - zobc. flétna

Marie Puchernová

2. místo - zobc. flétna 

Kateřina Trhoňová

2. místo - zobc. flétna

Petr Nekvinda 

3. místo - zobc. flétna

Eliška Hájková

3. místo - zobc. flétna

Okresní kolo 23. února 2015  taneční obor - ZUŠ Benátky nad Jizerou

Přímý  postup do krajského kola:

Choreografie: Slepá bába, Tanec vdovy Marcelini,  Variace Mercedes z baletu Don Quijote

Návrh na postup do krajského kola:

Choreografie: Utekla mi přepiurečka, Slovanský tanec č. 2 e moll

 

Okresní kolo 5. února 2015 - Sólový a komorní zpěv - ZUŠ Mladá Boleslav

 

Barbora Vodhanelová

1. místo s postupem

Valérie Kopejsková

1. místo s postupem

Marie Puchernová

1. místo s postupem

               

Krajské kolo 19. března 2015 - Hra smyčcových souborů - ZUŠ Mladá Boleslav

Smyčcový soubor Bendíci 3. místo

 Krajské kolo 10. dubna 2015 - Taneční obor - Salesiánské divadlo Praha

Choreografie : Tanec vdovy Marcelini - oceněn Vojtěch Hýbl diplomem za interpretaci role vdovy Marcelini