VÝTVARNÝ OBOR

vyučující: Mgr. Olga Hlávková

Individuální přístup, výstavy žákovských prací, výtvarné soutěže, příprava na umělecké školy s výtvarným zaměřením.

Výuka se člení na přípravné studium, základní studium I. a II. stupně a studium pro dospělé.

VO je určen pro děti od  6 ( 5 ) let.

Výuka zahrnuje:

- kresba - tužka, tuš, uhel, rudka

- malba - tempery, akvarel, suchý a olejový pastel

- grafika - linoryt, papíroryt, monotyp, suchá jehla, tisk z koláže, základy kompozice

- modelování - keramická hlína, glazury, práce s papírem, textilem a dalšími materiály

- dekorativní činnosti

ŠKOLNÉ: 2.600,- Kč/na školní rok

č. úč. : 27-5071050227/0100

VS: rodné číslo žáka

Platba na 1. pololetí - do 15.09.

Platba na 2. pololetí - do 15.02.

Kontakt

Základní umělecká škola J. A. Bendy Jana Czikraiová
ředitelka ZUŠ
Smetanova 21
Benátky nad Jizerou
294 71

ICO: 70838721
tel. + fax 326 316 338
mobil 732 720 726 (Kudlová Lenka)
zusbenatkyzavináčseznam.cz. ZUSMBzavináčkr-s.cz