TANEČNÍ OBOR

vyučující: Lenka Kudlová, Jitka Holečková

Taneční obor rozvíjí taneční nadání dětí a kultivuje jejich pohyb.

Výuka se člení na přípravné studium, základní studium I. a II. stupně a studium pro dospělé.

TO je určen pro děti od  5 let.

Výuka zahrnuje:

- taneční průprava

- lidový tanec

- klasická taneční technika

- současný tanec

- moderní tanec

- historický tanec

ŠKOLNÉ: 2.600,- Kč/na školní rok

č. úč. : 27-5071050227/0100

VS: rodné číslo žáka

Platba na 1. pololetí - do 15.09.

Platba na 2. pololetí - do 15.02.

Kontakt

Základní umělecká škola J. A. Bendy Jana Czikraiová
ředitelka ZUŠ
Smetanova 21
Benátky nad Jizerou
294 71

ICO: 70838721
tel. + fax 326 316 338
mobil 732 720 726 (Kudlová Lenka)
zusbenatkyzavináčseznam.cz. ZUSMBzavináčkr-s.cz