LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

vyučující: Jan Helešic, Dis.

Základem výuky a prostředkem výchovy jsou tvořivé činnosti dramatické (pohybové, mluvené), přednesové, slovesné a hra s loutkou.

Součástí výuky jsou i základy historie dramatické a slovesné tvorby.

LDO vychovává žáky lásce k divadlu, knize, k vlastní literární tvorbě,...

Výuka se člení na přípravné studium, základní studium I. a II. stupně a studium pro dospělé.

LDO je určen pro děti od  6 let.

Výuka zahrnuje:

- sólová recitace

- dětské divadlo

- pohyb

- rozvíjení vyjadřovacích schopností

- pomoc při odstraňování logopedických problémů

- veřejná vystoupení

- příprava žáků na umělecké školy

ŠKOLNÉ: 1800,- Kč/ za školní rok

č. úč. : 27-5071050227/0100

VS: rodné číslo žáka

Platba na 1. pololetí - do 15.09.

Platba na 2. pololetí - do 15.02.

Kontakt

Základní umělecká škola J. A. Bendy Jana Czikraiová
ředitelka ZUŠ
Smetanova 21
Benátky nad Jizerou
294 71

ICO: 70838721
tel. + fax 326 316 338
mobil 732 720 726 (Kudlová Lenka)
zusbenatkyzavináčseznam.cz. ZUSMBzavináčkr-s.cz