HISTORIE ŠKOLY

ZUŠ J.A.Bendy působí v Benátkách n.J. od roku 1986. Škola byla původně pobočkou LŠU Mladá Boleslav a vyučoval se zde pouze hudební obor - klavír, housle a žesťové dechové nástroje. Od září 1986 byla na popud školní inspektorky paní Milady Lesevové osamostatněna jako Lidová škola umění se všemi čtyřmi obory. Ve školním roce 1989/90 dochází k podstatné změně názvu škol na základní umělecké školy - ZUŠ. Od roku 1990 nese ve svém názvu jméno Jiřího Antonína Bendy. Od 1.července 2001 má škola nového zřizovatele. Stal se jím Středočeský kraj. Za tuto dobu prošlo její uměleckou péčí velké množství dětí. Talentované žáky škola připravuje na střední a vysoké školy uměleckého a pedagogického zaměření. K těm, kteří se věnují umělecké činnosti profesionálně patří např. herci Filip Tomsa a Anna Hrnečková, zpěvák Milan Kolář, saxofonista Petr Jansa (konzervatoř Teplice) tanečníci Kamil Pavelka (nyní St. opera Vídeň), Veronika Brzková (Taneční konzervatoř Praha). Mnoho dalších žáků odešlo studovat na umělecké výtvarné školy. Práce v ZUŠ pomáhá také dětem při přijímacích zkouškách na ostatní školy. Za dobu své činnosti uskutečnila ZUŠ více jak 600 veřejných koncertů, různých vystoupení a 35 výstav výtvarného oboru. Žáci také pravidelně vystupují na Festivalu ZUŠ Středočeského kraje a zúčastňují se mnoha soutěží na celostátní úrovni, kde se vždy velmi dobře umisťují a reprezentují tak nejen sebe, své rodiče, ale i celé město. Účastnili se natáčení v ČS rozhlase a v bratislavské televizi. Účinkovali také v zahraničí (Německo). Pravidelně jezdí na koncertní zájezdy na Slovensko, kde má škola družební partnery. Všichni učitelé školy jsou aprobovaní, zkušení odborníci a mnozí z nich umělecky veřejně činní.